Buğday Müzesi Aşkabat, Türkmenistan – 2005

Buğday Müzesi Aşkabat, Türkmenistan – 2005

Buğdayın "başak demeti" stilizasyonuyla oluşturulmuş bina taçları ve kulesiyle yaklaşık 25.000 m² 'lik bir alanda 5.000 m² kapalı alana sahip olup, 2 katlıdır. Giriş katında modern zamanların tarım gereçleri ve yöntemleri; alt katta ise tarihi eserler sergilenmektedir. Bunun yanısıra müzenin, bölge tarımı için büyük önem taşıyacak bilgilendirme sürecine hizmet edecek olan 200 kişilik konferans salonu ve ayrı fuayesi de bu kattadır. Binanın dış cephesi, ekspresyonist etkileri ağır basan eklektik bir tasarımdır. Buğday başağı motifi temel alınmıştır. İç mekanda da benzer stilizasyonlar temel oluşturmuş ve dömi-klasik bir dekorasyon atmosferi sağlanmıştır.